essays on ondersteunen

Aanleiding voor het afstudeerproject Inleiding De opdrachtgever werkt bij de organisatie Altra. Altra biedt hulp aan kinderen en jongeren die zijn vastgelopen in hun persoonlijke ontwikkeling en aan ouders die steun nodig hebben bij de opvoeding. Naast hulp aan kinderen en ouders, biedt Altra... [ view article ]

Tag:gedragswetenschappekinderenondersteunen

40 Pages

20 Downloads

Words: 11977

x
We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we'll assume you're on board with our cookie policy. That's Fine