essays on hulpverlening

Sociaal netwerk bij alleenstaande moeders Inleiding Probleemstelling: het helpen opbouwen van een sociaal netwerk bij alleenstaande moeders Aan de hand van dit eindwerk wil ik inzicht verwerven in de hulpverlening op vlak van het sociaal functioneren van de cliënt. Op mijn stage heb ik vastgesteld... [ view article ]

Tag:alleenstaande moedershulpverlening

43 Pages

20 Downloads

Words: 12752

x
We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we'll assume you're on board with our cookie policy. That's Fine