essays on hogeschool inholland

Zierikzee positioneren als toeristisch Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie over de wijze waarop Zierikzee zich zou kunnen positioneren als toeristisch recreatieve stad. Het onderzoek dat is beschreven in deze scriptie is gehouden voor de gemeente Schouwen-Duiveland. Tijdens mijn zoektocht naar een afstudeeropdracht voor... [ view article ]

Tag:eilandmarketing onderzoekHogeschool INHollandtoeristischZierikzee

47 Pages

20 Downloads

Words: 14170

x
We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we'll assume you're on board with our cookie policy. That's Fine