Crystal Clear Coöperatie

Download .pdf, .docx, .epub, .txt
Did you like this example?

Inleiding/voorwoord.

Een schonere wereld, dat is waar wij, de Crystal Clear Coöperatie, naar streven. Een wereld waarin we allemaal schone lucht kunnen inademen en waarin we nog vele eeuwen goed en gezond kunnen leven.

Wij van de Crystal Clear Coöperatie willen graag voorop gaan in de trend naar een schoon en veilig milieu, daarom pakken we een, naar ons idee, grote vervuilende branche aan: de auto industrie. Auto’s zorgen voor veel uitstoot van de schadelijke stof CO2, ook wel bekend als koolstofdioxide, deze stof is schadelijk voor het milieu omdat het ervoor zorgt dat de terugkerende zonnestralen lastig weg kunnen uit onze atmosfeer. Dit proces wordt ook wel het ‘broeikaseffect’ genoemd. Hierdoor warmt de aarde op wat allerlei gevolgen heeft voor ons milieu en klimaat.

Don’t waste time! Our writers will create an original "Crystal Clear Coöperatie" essay for you whith a 15% discount.

Create order

Het bedrijfsidee van de Crystal Clear Coöperatie is ontstaan na ergernis over de klimaattop die steeds weer word georganiseerd. Er worden veel mooie praatjes gehouden, maar uiteindelijk wordt er niks besloten. Na een brainstorm met het huidige managementteam van de Crystal Clear Coöperatie werd er besloten dat men nu zelf actie moet ondernemen. Hetgeen wat heeft geleid tot het ontstaan van ons bedrijf.

We willen bereiken dat auto’s minder tot geen uitstoot meer hebben van de schadelijke stof CO2. Het idee is dat alle auto’s die in de toekomst worden geproduceerd milieuvriendelijk zijn.

Hoofdstuk 1 Visie, Missie & Doelstellingen

Visie

In de toekomst zien we dat alle verbrandingsmotoren een filter hebben van de Crystal Clean Coöperatie en daardoor dragen we bij aan een meer leefbaar en schoner milieu.

Hierboven nog even ter verfrissing de visie opnieuw. We zullen het nu wat uitgebreider hebben over de visie. Dit doen we aan de hand van een aantal korte vragen die uiteindelijk allemaal dezelfde vraag beantwoorden: hoe zijn wij onszelf in de wereld van morgen?

– Hoe ziet onze omgeving er nu en in de toekomst uit?

Op het moment dat de Crystal Clean Coöperatie er in slaagt om van de grond te komen, het product te perfectioneren en we naambekendheid krijgen in geheel Nederland is het vrij simpel, onze omgeving begint klein en langzaam maar zeker bouwen we uit naar heel Nederland met onze filter specifiek gericht op de auto.

Naarmate we verder komen in de toekomst zullen we langzaam de filter gaan uitbreiden naar meerdere verbrandingsmotoren en zullen we tevens gaan kijken naar de mogelijkheid om onze filter buiten Nederland te brengen zodat we daar ook het milieu kunnen verbeteren en nieuwe klanten trekken aangezien de markt in Nederland steeds kleiner word als meer en meer auto’s onze filter hebben.

In de verre toekomst zien we dat we een multinational zijn met vestigingen in de hele wereld met filters voor op elke verbrandingsmotor.

Do you want to see the Full Version?

View full version

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 2 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.