Anorexia nervosa

Download .pdf, .docx, .epub, .txt
Did you like this example?

1. Wat is anorexia nervosa?

Korte, algemene uitleg

Anorexia nervosa is een eetstoornis. Het woord anorexia is afkomstig vanuit het Grieks. Het betekent letterlijk ‘gebrek aan eetlust’. Nervosa staat voor psychisch of ‘nerveus’. Oftewel; een verschijnsel dat van psychische aard is. De patiënten die met anorexia nervosa kampen, proberen uit alle macht af te vallen. Sommigen eten een periode niets of weinig, ze hongeren zichzelf uit. Anderen hebben regelmatig last van eetbuien, maar raken daarna dat eten weer kwijt door te braken,door middel van een darmspoeling, of door laxeermiddelen of plaspillen te gebruiken. Een persoon met anorexia nervosa is continu erg bang om dik te worden. Zo’n persoon vormt ook altijd een verwrongen beeld van zichzelf. Hierdoor hebben ze steeds het idee dat ze nog meer gewicht moeten verliezen. Ze voelen zich eigenlijk pas echt weer goed wanneer ze een volkomen beheersing hebben over hun eetgedrag en over het verlies van lichaamsgewicht. Vaak sporten patiënten die aan deze ziekte lijden veel en maken gebruik van bepaalde ‘rituelen’ bij het eten.

Verschillen tussen lijnen en anorexia nervosa

Heel veel mensen halen anorexia nervosa en lijnen gemakkelijk door elkaar. Dit komt omdat er een verband ligt tussen deze twee verschijnselen, want lijnen kan uitlopen op anorexia nervosa. Maar dat is zeker niet altijd zo! Wat is dan het verschil tussen deze twee verschijnselen? Hiervoor zijn een aantal verschillen te noemen. Die zijn in de onderstaande tabel[1] te vinden:

Hierboven zijn de verschillen dus duidelijk geschetst. Hieruit blijkt dat anorexia nervosa dus ook veel gevaarlijker is, je komt er alleen maar vanaf door hulp. Want om nog te stoppen als je al in het proces zit, is haast onmogelijk. Het zit dan zo ver psychisch, dat ze zichzelf wat eetgedrag betreft niet meer onder controle hebben. Hiermee bedoelen we dat ze niet meer normale hoeveelheden eten kunnen consumeren.

Kenmerken van anorexia en de diagnostiek

Het gaat bij anorexia nervosa vaak om jonge vrouwen, vooral in de puberteit, die meestal op een normaal gewicht zitten. Sommigen hebben ook enig overgewicht. Deze jonge vrouwen beginnen vaak te lijnen, samen met andere leeftijdgenoten. Meestal meer voor de kick en om er wat beter uit te zien. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom anorexia meer bij vrouwen dan bij mannen voorkomt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrouwen in de puberteit veel meer psychologische en lichamelijke veranderingen moeten verduren dan mannen. Een onschuldig lijnen kan dus eindigen in de uithongering van een lichaam. Dat uithongeren kan vervolgens een eigen leven gaan leiden. Meisjes beschouwen dit juist als iets waar ze eindelijk goed in zijn. De behoefte om verder af te vallen wordt hierdoor onweerstaanbaar; de patiënte kan zich dagelijks alleen nog maar bezighouden met eten en gewicht. Het gekke is dat zij dan juist boodschappen willen doen en veelal houden van lekkere dingen koken, hiervan eten zij uiteraard zelf niks. De patiënte is zich helemaal bewust van alles wat ze eet en weet van alle voedingsmiddelen de calorie-inhoud.

Do you want to see the Full Version?

View full version

Having doubts about how to write your paper correctly?

Our editors will help you fix any mistakes and get an A+!

Get started
Leave your email and we will send a sample to you.
Thank you!

We will send an essay sample to you in 24 Hours. If you need help faster you can always use our custom writing service.

Get help with my paper
Sorry, but copying text is forbidden on this website. You can leave an email and we will send it to you.